Vnímajme kriticky aj naše vlastné myslenie

Vnímajme kriticky aj naše vlastné myslenie

O informačných zdrojoch sme v našej škole kritického myslenia už hovorili. Najmä o overovaní pravdivostnej hodnoty informácie, ale aj o tom, aké informačné zdroje by sme si mali vyberať a prečo. Dnes si opäť pripomenieme, ako pristupovať k informačným zdrojom a triedeniu informácií na základe nášho kritického uvažovania.
Eva Peknušiaková sa rozprávala s členkou Slovenskej debatnej asociácie Andreou Ninou Gašparovičovou, ktorá jej vysvetlila, že aj naše myslenie má niekoľko slabších miest. Vďaka nim sa môže stať, že „surové“ informácie vnímame a ukladáme si nesprávne.

MTS_april_03

V minulom týždni sme v našej škole kritického myslenia hovorili o tom, že u všetkých z nás dochádza vo väčšej či menšej miere ku tzv. kognitívnym skresleniam. Teda k situácii, keď z rôznych dôvodov považujeme vlastné myslenie za bezchybné, správnejšie a objektívnejšie než myslenie iných ľudí, u ktorých vnímame kognitívne skreslenia výraznejšie.
Je to prirodzený jav, no zároveň by sme sa mali snažiť kriticky sa pozrieť aj na svoje myslenie, aby sme dokázali identifikovať rozdiel medzi vlastným názorom a nekritickým presvedčením o svojej pravde.
Eva Peknušiaková sa aj tento týždeň rozprávala s členkou Slovenskej debatnej asociácie Andreou Ninou Gašparovičovou:

MTS_april_04