Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Dôležité je, čo hovoríme, ale aj ako to hovoríme

Dôležité je, čo hovoríme, ale aj ako to hovoríme

K informačnej gramotnosti patrí aj schopnosť vyhodnocovať informácie, a to nielen z hľadiska obsahu, ale aj formy. Dôležité je teda nielen to, čo povieme, ale aj ako to povieme. O obsahu sa v našej škole kritického myslenia rozprávame pravidelne. V nasledujúcich epizódach si preto povieme aj niečo o forme komunikácie a o tom, aký vplyv na naše spracovanie informácií má. Eva Peknušiaková sa dnes bude zhovárať o spôsobe a sile rečníckych prejavov s členkou Slovenskej debatnej asociácie – Andreou Ninou Gašparovičovou:

MTS_jun_02