Regulácia reklamy

Regulácia reklamy

V rubrike Myslím, teda som si v záverečnej časti pred letnou prestávkou objasníme ešte jeden subjekt, ktorý sa podieľa na regulovaní vysielania v slovenských médiách. Obdobnou inštitúciou ako je Rada pre vysielanie a retransmisiu je aj Rada pre reklamu. Jej úlohou je sledovať, vyhodnocovať a regulovať reklamné obsahy, ktoré by podľa Zákona o reklame, ale aj podľa Zákona o vysielaní a retransmisii, mali spĺňať určité kritériá. Viac o Rade pre reklamu redaktorke Eve Peknušiakovej povedal právnik Eduard Szattler:

regulacia reklamy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Doteraz sme sa v našej škole kritického myslenia venovali základným pojmom, akými sú napr. vysielateľ na základe zákona, teda RTVS, vysielateľ s licenciou, duálny mediálny systém, ktorý médiá na Slovensku delí na verejnoprávne a komerčné. Priblížili sme si základnú mediálnu legislatívu platnú v súčasnosti, no poukázali aj na zmeny, ktoré prinesie nový balík mediálnych zákonov. Po letnej prestávke sa budeme novej mediálnej legislatíve venovať naďalej. Za tvorcov rubriky Myslím, teda som Vám prajeme pekné leto ;)

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame