Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Články / Náboženské aktuality

Patrón všetkých otcov – sv. Jozef

Patrón všetkých otcov – sv. Jozef

V nedeľu sme slávili Deň otcov. V Katolíckej cirkvi je patrónom otcov muž, ktorý vychoval výnimočného syna, ale nebol jeho biologickým otcom.

Kňaz Tomáš Tupta

Kňaz Tomáš Tupta

Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné – napísal v známej poviedke Antoine de Saint Exupéry. Akými očami sa na svet môže pozerať napríklad kňaz? 

Viera v čase korony

Viera v čase korony

Zatvorené kostoly počas pandémie sa Cirkev snaží vyvažovať väčšou aktivitou v online - priestore.

Šperkár Marek Husovský

Šperkár Marek Husovský

22. novembra v roku 1944 zomrela mučeníckou smrťou blahoslavená Anna Kolesárová.

Premenenie Pána

Premenenie Pána

Rafaello Santi - tento výnimočný renesančný umelec zomrel v deň svojich 37 narodenín pred 500 rokmi - v apríli roku 1520.

Béla Petrík

Béla Petrík

Pár rokov dozadu bol Béla Petrík len neznámym farárom z Radu na Zemplíne. 

Rafaello Santi: Dišputa

Rafaello Santi: Dišputa

Renesančný umelec Rafaello Santi, o ktorom hovoríme pri príležitosti 500 - výročia jeho smrti je tvorcom majstrovských diel, z ktorých mnohé sa stali neoceniteľným prínosom svetovej kultúry a oltárne ...

Pravoslávna výstava

Pravoslávna výstava

Pravoslávna cirkev je cirkvou mystickou, vystavanou na fascinujúcom svete mníšstva a výnimočných duchovných osobnostiach, ktoré predstavujú sväté jadro pravoslávia.