Svätý Martin

Svätý Martin

V nasledujúcich minútach vám predstavíme významnú osobnosť cirkevných dejín 4. storočia, ktorej kult pretrval až do dnešnej doby. V cirkevnom kalendári si jej sviatok pripomíname 11. novembra. V ľudovej tradícií a pranostikách sa spája s prvým snehom. Reč je prirodzene o sv. Martinovi - patrónovi vojakov, jazdcov, ale aj cestujúcich, chudobných a žobrákov. V umení je zobrazovaný na bielom koni, ako podáva polovicu svojho plášťa žobrákovi. Viac sa o sv. Martinovi dozviete z môjho rozhovoru s cirkevným historikom prof. Petrom Zubkom.

svaty_martin