Pravoslávna výstava

Pravoslávna výstava

Pravoslávna cirkev je cirkvou mystickou, vystavanou na fascinujúcom svete mníšstva a výnimočných duchovných osobnostiach, ktoré predstavujú sväté jadro pravoslávia. Dejiny Pravoslávnej cirkvi na našom území do roku 1948 dokumentuje výstava Upevni Bože, ktorú nájdete v SNM - Múzeu rusínskej kultúry v Prešove. Jej lektorkou je Daniela Kapráľová.

pravoslavna_vystava_1

Upevni, Bože - výstavu s týmto názvom nájdete v SNM - Múzeu rusínskej kultúry v Prešove. Dokumentuje dejiny PC na našom území do roku 1948 a chce priblížiť cyrilo-metodské dedičstvo a osobnosti pravoslávnej cirkvi, ktoré prispeli k jej zachovaniu. Výstavou ma sprevádzala lektorka múzea - Daniela Kapráľová, s ktorou sme sa pristavili pri vzácnych bohoslužobných knihách PC.
pravoslavna_vystava_2

Ak vás výstava Upevni Bože zaujala - nemusíte sa obávať, že si ju kvôli aktuálnej situácii nestihnete pozrieť, v SNM - Múzeu rusínskej kultúry v Prešove, bude inštalovaná až dva roky - do roku 2022.