Rafaello Santi: Dišputa

Rafaello Santi: Dišputa

Renesančný umelec Rafaello Santi, o ktorom hovoríme pri príležitosti 500 - výročia jeho smrti je tvorcom majstrovských diel, z ktorých mnohé sa stali neoceniteľným prínosom svetovej kultúry a oltárneho maľovania. Tento umelec si vytvoril svoj jedinečný štýl kombináciou pozemského a božského, ktoré pretavil do nesmrteľných inšpiratívnych obrazov a fresiek. Pred týždňom sme hovorili o jeho freske Aténska škola - dnes sa pozrieme na ďalšie jeho dielo. Fresku s názvom Dišputa - nám priblíži cirkevný historik a znalec sakrálneho umenia Ľuboslav Hromják.

232011150628;zahl+prispevok_disputa