Béla Petrík

Béla Petrík

Pár rokov dozadu bol Béla Petrík len neznámym farárom z Radu na Zemplíne. Dnes je považovaný zo novoobjaveného fotografa, ktorý nám na sklenených negatívoch zanechal pôsobivé obrazy ľudí, architektúry a krajiny Medzibodrožia z prvej polovice 20. storočia. V 22 - kartonových škatuľkách a 8 - mich obálkach, ktoré sa našli na fare v obci Rad,nám Béla Petrík zanechal na sklenených negatívoch svoje videnie sveta, krajiny, ľudí, prírody spred 100 rokov. Za zdigitalizovaním jeho pozostalosti stojí aj historik z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach - Juraj Gembický.

232011150637;zahl+prispevok_bela_1


Fotograf Béla Petrik rozmýšľal ako maliar a zároveň ako dokumentarista. Zachytával netradičné, niekedy až maliarske pohľady na krajinu s dômyselne komponovanými postavami ľudí, ako aj zaujímavé autoportréty či citlivé portréty so sociálnym podtextom. Že išlo o naozaj výnimočného fotografa potvrdzujú aj slová jeho objaviteľa pre našu dobu - farára z Radu Rolanda Bööra.
232011150645;zahl+prispevok_bela_2

Dielo Bélu Petríka je krehký obrazový prameň kultúrno - historickej pamäte nás všetkých.