Premenenie Pána

Premenenie Pána

Rafaello Santi - tento výnimočný renesančný umelec zomrel v deň svojich 37 narodenín pred 500 rokmi - v apríli roku 1520. Bol pochovaný v rodnom Urbine a v roku 1759 boli jeho pozostatky prenesené do rímskeho Panteónu. Na jeho náhrobku je nápis v latinčine, ktorý v preklade znie takto: Tu leží Raffael, za ktorého života sa Príroda obávala, že nad ňou zvíťazí, keď zomrel, túžila zomrieť s ním. Cirkevný historik a znalec sakrálneho umenia Ľuboslav Hromják nám dnes predstaví posledné Rafaellovo dielo - obraz Premenenie Pana.

premenenie_pana