Viera v čase korony

Viera v čase korony

Zatvorené kostoly počas pandémie sa Cirkev snaží vyvažovať väčšou aktivitou v online - priestore. Aj keď sú chrámy, s obmedzeniami pri slávení bohoslužieb už otvorené - farnosti neprestávajú s vysielaním bohoslužieb prostredníctvom internetu. Ako sa žije kresťanstvo v čase korony?Aj o tom som sa rozprávala s dekanom Farnosti sv. Mikuláša v Prešove Jozefom Dronzekom.

korona_viera