400 rokov Cirkevného zboru augsburského vyznania v obci Soľ

400 rokov Cirkevného zboru augsburského vyznania v obci Soľ

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v obci Soľ vstúpil do svojej štyristoročnice. Prvá písomná zmienka o jeho existencii sa datuje do roku 1620. Reformačné myšlienky z Nemecka začali pravdepodobne do tejto oblasti prenikať už oveľa skôr, keďže s jubilejným rokom sa spomína už existujúci kostol, fara i škola. Vo farnosti sa vystriedalo celkovo 18 farárov. V priebehu existencie zboru zažili evanjelici v Soli aj viacero významných, no i náročných období. Historické míľniky 400-ročného fungovania zboru počas slávnostných služieb Božích, ktorých súčasťou bolo i posvätenie nového, nedávno osadeného zvona do kostolnej veže, opísala Lívii Godovej miestna farárka Zuzana Kubačková.

400_výročie_Cirkevného_zboru_augsburského_vyznania_Soľ