Tour de France 2022
Tour de France 2022

10. výročie Františka Tondru

10. výročie Františka Tondru

Doslova len pred pár dňami – 3. mája uplynulo 10 rokov od smrti niekdajšieho spišského biskupa a predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Františka Tondru. Tento rodák zo Spišských Vlách zomrel ako 76 ročný a na biskupskom stolci spišskej diecézy bol skoro 23 rokov. V nasledujúcich minútach si na jeho osobnosť pri mikrofóne Martiny Vaškovej zaspomína spišský cirkevný historik Ľuboslav Hromják, ktorého rozprávanie bude popretkávané aj autentickými výpoveďami už zosnulého biskupa Tondru, ktoré uchovávame v našom archíve.

tondra_1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Spišský biskup František Tondra, ktorého 10. výročie úmrtia si v týchto dňoch pripomíname patril ku konzervatívnemu krídlu katolíckych duchovných na Slovensku. Po novembrových udalostiach roka 89 obnovil život v diecéze a vysvätil množstvo kňazov. Napriek tomu, že bol skôr introvert, Spišiaci si naňho spomínajú ako na mimoriadne vľúdneho a otvoreného človeka. Pochádzal z 10 detí a svojich súrodencov v Spišských Vlachoch pravidelne navštevoval. Cirkevný historik Ľuboslav Hromják tvrdí, že nikdy neobišiel ani miestny chrám, kde sa od ambónu rád prihováral svojim rodákom.
tondra_2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame