Rozália

Rozália

Cintorín svätej Rozálie v Košiciach so svojimi pompéznymi hrobkami a drobnou architektúrou patrí k najkrajším na Slovensku. Rozprestiera sa na kopci blízko košickej kalvárie na ploche 3 hektáre a nájdete tu okolo 2 000 hrobových miest. Okrem hrobiek, z ktorých mnohé figurujú na zozname národných kultúrnych pamiatok, sa tu nachádza aj byt správcu cintorína z 19. storočia a baroková kaplnka svätej Rozálie, ktorá je najstaršou stavbou v celom objekte. Uplynulú nedeľu – na sviatok sv. Rozálie sa v tejto kaplnke konala odpustová slávnosť. Históriu kaplnky i samotného cintorína priblížil Martine Vaškovej Marek Ondrej správca farnosti Košice – Podhradová.

rozalia_1;vaskova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Zabudnutý životný príbeh sv. Rozálie, ktorej sviatok si Cirkev pripomínala v nedeľu, veriaci nanovo objavili počas novodobej pandémie, rovnako tak, ako aj miesta, ktoré sú jej zasvätené. Jedno také vzniklo už v 18. storočí za hradbami Košíc. Zásluhy na tom má rehoľa Jezuitov. Jezuiti presvedčili košickú mestskú radu, že votívna kaplnka by mala byť zasvätená talianskej svätici – sv. Rozálii, ku ktorej sa v čase epidémií moru modlil taliansky ľud. O historickom pozadí tejto udalosti povedal viac Martine Vaškovej Marek Ondrej – správca farnosti Košice – Podhradová, na ktorej území sa kaplnka sv. Rozálie nachádza.
temat_mlyny_rozalia_2;vaskova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame