Obnova kaplnky v Spišskom Štvrtku

Obnova kaplnky v Spišskom Štvrtku

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku je reprezentatívnou kaplnkou, ktorú postavili ako bočnú prístavbu tamojšieho kostola sv. Ladislava niekedy okolo polovice 15. storočia. A dnes už vieme aj to, že jej staviteľom nie je rod Zápoľských, ako sa ešte donedávna predpokladalo. V súčasnosti prebieha v kaplnke komplexná obnova, a to bol jeden z dôvodov, prečo sa Martina Vašková rozhodla spomínanú výnimočnú sakrálnu pamiatku navštíviť. O jej obnove, ale aj histórii sa rozprávala so správcom farnosti v Spišskom Štvrtku – pátrom Jozefom Sukeníkom z rehole minoritov-františkánov:

obnova kaplnky v Spisskom stvrtku 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku predstavuje jednu z najkrajších ukážok gotickej sakrálnej architektúry na území Slovenska, pri ktorej sa naplno uplatnili základné prvky gotiky – maximálne odľahčenie hmoty stavby, hra so svetlom a vertikalizmus. Posledné rekonštrukčné práce na Kaplnke boli uskutočnené koncom 19. storočia, po požiari v roku 1869. A nový život chce kaplnke vdýchnuť aj súčasná obnova, o ktorej sa Martina Vašková rozprávala so správcom farnosti v Spišskom Štvrtku – pátrom Jozefom Sukeníkom z rehole minoritov-františkánov:

obnova kaplnky v Spisskom stvrtku 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame