Články / Od ucha k Duchu

Viera v čase korony

Viera v čase korony

Zatvorené kostoly počas pandémie sa Cirkev snaží vyvažovať väčšou aktivitou v online - priestore.

Šperkár Marek Husovský

Šperkár Marek Husovský

22. novembra v roku 1944 zomrela mučeníckou smrťou blahoslavená Anna Kolesárová.

Premenenie Pána

Premenenie Pána

Rafaello Santi - tento výnimočný renesančný umelec zomrel v deň svojich 37 narodenín pred 500 rokmi - v apríli roku 1520.

Eséni

Eséni

Rozprávanie o významných spoločenstvách a náboženských skupinách z Ježišových čias - dnes ukončíme Esénmi.

Béla Petrík

Béla Petrík

Pár rokov dozadu bol Béla Petrík len neznámym farárom z Radu na Zemplíne. 

Rafaello Santi: Dišputa

Rafaello Santi: Dišputa

Renesančný umelec Rafaello Santi, o ktorom hovoríme pri príležitosti 500 - výročia jeho smrti je tvorcom majstrovských diel, z ktorých mnohé sa stali neoceniteľným prínosom svetovej kultúry a oltárne ...

Zelóti

Zelóti

Ak sa pri čítaní Biblie stretnete so Zelótmi, ide zväčša o politickú, nie náboženskú skupinu. 

Pravoslávna výstava

Pravoslávna výstava

Pravoslávna cirkev je cirkvou mystickou, vystavanou na fascinujúcom svete mníšstva a výnimočných duchovných osobnostiach, ktoré predstavujú sväté jadro pravoslávia. 

Svätý Martin

Svätý Martin

V nasledujúcich minútach vám predstavíme významnú osobnosť cirkevných dejín 4. storočia, ktorej kult pretrval až do dnešnej doby.