Boris a Brambor
Boris a Brambor

Farizeji

Farizeji

V časoch Ježiša Krista spravoval Palestínu kráľ Herodes - hovorili sme o ňom pred týždňom. Okrem Židov, tam však žili aj iné národy a vyznávali svoje náboženstvo - Samaritáni, Gréci, Sýrčania, Idumejci a iné etniká. Náboženská situácia v Palestíne bola teda rôznorodá. V tom čase boli v izraelskom národe viaceré náboženské skupiny, ktoré medzi sebou bojovali o moc a priazeň Rimanov a očakávali Mesiáša. Jednou z nich boli aj Farizeji. V čo verili a za čo bojovali - priblíži biblistka Andrea Korečková.

farizeji