Arcibiskup Bernard Bober

Arcibiskup Bernard Bober

Košický arcibiskup Bernard Bober v týchto dňoch oslavuje 70 narodeniny. Narodil sa v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné ako najmladších z troch synov manželov Boberovcov. Kňazom sa rozhodol byť v ére bývalého režimu, biskupom sa stal krátko po jeho páde. Na to všetko si zaspomína v nasledujúcich minútach. Ale začne spomienkami na svoje detstvo.

bober_1

3. novembra 1950 - teda presne pred 70 rokmi sa narodil košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober, ktorý je podpredsedom Konferencie biskupov Slovenska. V rámci nej je zároveň predsedom Komisie pre katechizáciu a školstvo a predsedom Rady pre Rómov a menšiny. Teraz si arcibiskup Bernard Bober zaspomína na svoje menovanie za biskupa.

bober_2