100. výročie výstavby evanjelického kostola v Zámutove

100. výročie výstavby evanjelického kostola v Zámutove

V tomto roku si Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Soli pripomína 400-te výročie svojej prvej písomnej zmienky. Jednou z jeho piatich filií, teda okrem Čaklova, Hlinného, Zlatníka a Jastrabia, je aj Zámutov. Zámutovčania sa so solianským cirkevným zborov spájajú už od roku 1620. Až po 300 ročnej činnosti, si aj vo vlastnej obci postavili svoj stánok. Na výstavbu Evanjelického kostola využili darovaný pozemok od poľského Nemca Emila von Scheiblera. Chrám bol napokon posvätený na sviatok Petra a Pavla v roku 1920. Ako prebiehala pred viac ako sto rokmi jeho výstavba a ako tento proces ovplyvnila prvá svetová vojna? Približuje v rozhovore s Líviou Godovou miestna farárka Zuzana Kubačková.

100_výročie_výstavby_Evanjelického_kostola_Zámutov