Vedenie obecných kroník

Vedenie obecných kroník

Sú systematickými záznamami o obci. Obsahujú informácie o dianí v rôznych oblastiach života jej obyvateľov. Obecné kroniky však nepredstavujú iba knihu, v ktorej sa len chváli, ale hovorí sa v nej aj o rôznych peripetiách a ťažkostiach, ktoré sú taktiež súčasťou každodenného života ľudí. Slúži teda aj na to, aby sa z nej budúce generácie mohli poučiť. Obecné kronikárstvo je u nás zákonnou povinnosťou. Pre kronikárov bol prelomový rok 2018. Čo sa od tej doby zmenilo vo vedení obecných kroník a čo by mala každá obecná kronika obsahovať? Aj to zisťovala Lívia Godová v rozhovore s lektorkou pre obecných kronikárov Agátou Krupovou.

Vedenie_obecnych_kronik_1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Každá obecná kronika by mala byť v pevne viazanej väzbe. Na jej obale by nemal chýbať štátny znak či erb obce a pri ručne písaných kronikách by mali byť vopred očíslované i všetky strany, aby nedochádzalo k ich vytrhovaniu. Rovnako, ak má byť kronikársky záznam trvácny, musí byť písaný buď dokumentačným atramentom, alebo vytlačený najkvalitnejším druhom tlačiarne. Okrem týchto praktických zásad sa obecní kronikári pri písaní obecných kroník musia riadiť aj istými právnymi normami. O tom, ktoré zákony sa vzťahujú na oblasť kronikárstva, podrobnejšie hovorí Lívii Godovej lektorka pre obecných kronikárov Agáta Krupová.

Vedenie_obecnych_kronik_2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame