Pismo z Ameriki 16

Pismo z Ameriki 16

Naši krajania, ktorí odišli za prácou a lepším životom do sveta, hlavne do Ameriky, žili a pracovali ťažko. Žili ťažko a veľakrát v kolóniách rovnako hovoriacich ľudí. Život ich naučil, že ak sa nepostarajú o seba navzájom, nikto sa o nich nepostará, a tak vznikali spolky. Spolky najskôr podporovali najchudobnejších, potom rozšírili svoju pôsobnosť. Jane Patarákovej viac povedala historička Ukrajinského múzea vo Svidníku Iveta Vasilenková:

vysťahovalci 16 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

...Listy ako jediné spojivko s domovinou celé mesiace križovali oceán, aby sa dostali od jedných k druhým a potom späť. Dodnes nám zachovávajú svedectvo o živote našich ľudí v Amerike začiatkom 20.storočia.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame