Články / "Pismo z Ameriki"

Pismo z Ameriki 16

Pismo z Ameriki 16

Naši krajania, ktorí odišli za prácou a lepším životom do sveta, hlavne do Ameriky, žili a pracovali ťažko.

Pismo z Ameriki 17

Pismo z Ameriki 17

Práca bola určujúcim faktorom toho, kde sa ľudia z našich končín usadili. 

Pismo z Ameriki 15

Pismo z Ameriki 15

Z nekonečnej biedy unikli do cudzieho sveta, kde robili ťažko a lacno. 

Pismo z Ameriki 14

Pismo z Ameriki 14

V našej rubrike hovoríme o státisícoch vysťahovalcov z dnešného územia Slovenska od konca 19-eho storočia do 60-ych rokov 20.storočia.

Pismo z Ameriki 13

Pismo z Ameriki 13

Keď si predstavíte, ako ťažko sa vám aj v dnešnej dobe učia cudzie jazyky, také odlišné od slovenčiny, skúste si predstaviť našich pradedov, ako na tom boli oni po príchode do Ameriky. 

Pismo z Ameriki 11

Pismo z Ameriki 11

Videli ste niekedy fotografie ľudí zo Slovenska, prichádzajúcich do Ameriky?

Pismo z Ameriki 10

Pismo z Ameriki 10

Keď sa odvážlivci z Východu už aj dostali do Ameriky, čakala ich nová výzva, nielen ťažká práca, a tou bol cudzí jazyk.

Pismo z Ameriki 9

Pismo z Ameriki 9

V našej rubrike sme už docestovali k americkým brehom, prešli cez imigračných úradníkov, prípadne absolvovali karanténu. 

Pismo z Ameriki 8

Pismo z Ameriki 8

Tri týždne strastiplnej cesty zaoceánskym parníkom ešte neznamenali šťastný koniec cesty do Ameriky. 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame