126 Vila Novákovcov v Košiciach

126 Vila Novákovcov v Košiciach

Pavol Novák bol v 20. rokoch 20. storočia právnym zástupcom mesta Košice a starostom. V Košiciach dodnes stojí vila, ktorú si dal navrhnúť architektom Rudolfom Breptom. V nej žil so svojou manželkou Máriou, rodenou Fábryovou - ktorá stvárnila Aničku vo filme Jánošik bratov Siakeľovcov - a dvoma synmi. S Pavlom Novákom mladším sa v rámci historického výskumu stretli historici - Peter Anna, Danna Kušnírová - a na základe ich výskumného rozhovoru vznikol scenár, ktorý nás zavedie do Košíc  za prvej Československej republiky a zoznámi s osobnosťou, ktorá sa zaslúžila o ich rozvoj v tom čase.

126 časť - Vila Novákovcov v Košiciach