151. časť - Dievčatá a škola

151. časť - Dievčatá a škola

Príbeh Nory Baráthovej o kežmarskom pedagógovi, riaditeľovi tamojšieho dievčenskeho evanjelického lýcea, Otto Brucknerovi.

pribeh 151_dievacta a skola