154. Tu žiť i umrieť

154. Tu žiť i umrieť

Gróf József Majláth bol právnikom, novinárom, autorom hospodárskych diel, hudobným skladateľom a sociológom. Počas svojho života sa venoval činnostiam, ktoré zlepšovali život jednoduchých ľudí v Medzibodroží. Dal postaviť prvú železnicu z Pribeníka do Sátoraljaújhelyu v Maďarsku, či vodné dielo na kontrolovanie a reguláciu vodného stavu na Tise. Pozdĺž riek Bodrog a Tisa dal namontovať telefónnu sieť. Jeho hlavným poslaním bolo však vybudovať pre miestnych obyvateľov nemocnicu v Kráľovskom Chlmci. Zriadil poisťovňu pre robotníkov a založil niekoľko tovární, aby ich ušetril pred dopadmi hospodárskej krízy. V tejto záslužnej práci mu pomáhala aj jeho manželka, Mária Széchenyi, ktorú volali „veľká žena Medzibodrožia". . Počas prvej svetovej vojny poskytol gróf časť svojho kaštieľa a nemocnicu na ošetrovanie vojakov.

154_tu zit i mriet