156. Stručné dejiny národa československého

156. Stručné dejiny národa československého

Karol Hlavinka bol jedným z českých pedagógov, ktorí prišli na Slovensko po vzniku Československa - ako náhrada za chýbajúcich slovenských učiteľov. Vtedy u nás chýbali aj učebnice, ktoré by učili po novom. V dejepise tie staré boli prakticky nepoužiteľné. Veď sa už nemalo učiť z hľadiska maďarských dejín, ale dejepisné stránky mali priblížiť príbeh slovenského a českého národa. Aby sme boli presní - československého národa - ako sa vtedy presadzovalo. Karol Hlavinka, riaditeľ reálky v Košiciach, sa na ťažkú úlohu napísať učebnicu dal a vyšli jeho Stručné dejiny národa československého - knihy, z ktorej si naši predchodcovia osvojovali nielen históriu, ale aj povedomie o tom, kým sú. Príbeh o tom, ako sa v Košiciach písala história, autorsky pripravila Slávka Otčenášová.

pribeh 156_strucne dejiny