159. Čierna smrť

159. Čierna smrť

V rokoch 1710-1711 postihla Slovensko morová epidémia. Len v Kežmarku chorobe podľahlo 2178 ľudí, čo boli dve tretiny obyvateľov.O tejto dobe píše Nora Baráthová.

Príbeh pre toto miesto - Čierna smrť