162. Zalužické nemorandum

162. Zalužické nemorandum

Zalužické memorandum nie je veľmi známe, ale bolo významné pre ľudí žijúcich v dedinách na východnom Slovensku i pre vtedy vznikajúcu Československú republiku. Pretože v časoch ešte dramatických a nejasných -  v januári 1919  - sa v Malých Zalužiaciach zišlo ľudové zhromaždenie, ktoré žiadalo, aby územie pod Vihorlatom bolo pripojené k Československej republike. Rozpráva o tom Príbeh pre toto miesto z pera Mateja Starjáka.

pribeh 162_zaluzicke memorandum