163. Sára Salkházi

163. Sára Salkházi

V celoštátnych voľbách v roku 1920 - prvých po vzniku Československa - mohli prvý raz voliť i byť zvolené - ženy. Tak sa do Národného zhromaždenia ČSR prebojovalo 12 poslankýň a 3 senátorky. Košičanka Sára Salkházi síce medzi ne nepatrila, ale spoločenským, kultúrnym i politickým životom republiky žila v dvadsiatych rokoch intenzívne. Sústredila sa na novinársku tvorbu. Neskôr sa pridala k rádovým sestrám a keďže počas vojny pomáhala v Budapešti ukrývať prenasledovaných, aj ju po odhalení úkrytu čakala poprava. Jednou z foriem ocenenia jej aktivít sa stalo i to, že v roku 2006 bola pápežom vyhlásená za blahoslavenú. Príbeh pre toto miesto Sára Salkházi - v službe slabým, ktorý napísala Slávka Otčenášová, sa koncentruje na Sárinu ženskú emancipáciu, do ktorej zahrnula aj službu ľuďom.

Príbeh pre toto miesto - Sára Salkházi