Športová televízia
Športová televízia

180. Hrob vandalského kráľa v Ostrovanoch

180. Hrob vandalského kráľa v Ostrovanoch

Hrob vandalského kráľa v Ostrovanoch (okres Sabinov). Archeologický objav z archívu – najbohatší germanský hrob rímskej doby. Po stopách dvoch samostatných nálezov, ktoré boli odhalené v roku 1790 a 1865, kedy  boli nájdené zlaté a strieborné predmety z rímskej doby. Slovenskí archeológovia sa téme venovali iba okrajovo vzhľadom na uloženie predmetov v múzeách vo Viedni a v Budapešti. Mladý maďarský archeológ Peter Prohászka v roku 2001 pri výkone civilnej vojenskej služby v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti potvrdil, že závažné archeologické objavy sa niekedy dajú urobiť nielen v teréne, ale aj v archívoch. Odhaľuje pritom nielen súvislosti s nálezom (ide o dva nálezy medzi ktorými je 75 ročný odstup, ale o jeden hrob).  Nezávisle od neho moravský archeológ Jan Jílek poukazuje na stret medzi vandalským vojskom a Rímanmi počas vlády cisára Marka Aurélia (roky 270 – 275) a svedectvo antického historika Publia Herennioma Dexippa o následnom prímerí a obdarovaniu vandalských veľmožov (práve v Ostrovanoch sa našli aj vzácne predmety rímskej proveniencie). Jedným slovom detektívka. Príbeh Mariána Šimkuliča Hrob vandalského kráľa v Ostrovanoch si môžete vypočuť tu:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1414/1570509

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame