Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

184. Marián Šimkulič: Dávna vražda z regestu

184. Marián Šimkulič: Dávna vražda z regestu

17. novembra 1902 navštívil gróf Elemír Péchy renomovaného historika doktora Alberta Gárdonyiho v Budapešti, aby ho v mene rodiny požiadal o  zosumarizovanie a skatalogizovanie historických listín a vypracovanie  rodinného  archívu. Počas prác šľachtic často navštevoval  archivára, aby sa čo najviac dozvedel o histórii rodu.

Príbeh pre toto miesto 184 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame