Články / Príbeh pre toto miesto

163. Sára Salkházi

163. Sára Salkházi

V celoštátnych voľbách v roku 1920 - prvých po vzniku Československa - mohli prvý raz voliť i byť zvolené - ženy. 

162. Zalužické nemorandum

162. Zalužické nemorandum

Zalužické memorandum nie je veľmi známe, ale bolo významné pre ľudí žijúcich v dedinách na východnom Slovensku i pre vtedy vznikajúcu Československú republiku.

159. Čierna smrť

159. Čierna smrť

V rokoch 1710-1711 postihla Slovensko morová epidémia.