Články / Príbehy z regálov

V krajine črepov

V krajine črepov

Dnes vám ponúkame záverečný Príbeh z regálu Spišského múzea v Levoči. 

Na ľevockej hure

Na ľevockej hure

Zo Spišského múzea v Levoči dobre vidno Levočskú Huru, kalváriu, na ktorej sa vždy začiatkom júla koná púť.

Príbeh vešeľa v Uložu

Príbeh vešeľa v Uložu

Spišské múzeum v Levoči má aj svoje etnografické poslanie a vďaka niekoľkým generáciám etnografov aj zaujímavé zbierkové predmety.

Chladné a palné zbrane

Chladné a palné zbrane

Ako deti sme sa hrávali s drevenými šabľami na vojakov a drevená šabľa a štít sú dodnes vďačným suvenírom, ktorý si deti odnášajú po návšteve Spišského hradu.

Aby bolo svetlo

Aby bolo svetlo

Tajomstvá múzejných depozitov ostávajú oku bežného návštevníka ukryté.