Príbeh SPOD Spišského hradu

Príbeh SPOD Spišského hradu

Do správy Spišského múzea v Levoči patrí aj majestátny Spišský hrad. Archeológ Martin Stejskal nám teraz rozpovie Príbeh spod Spišského hradu a to doslovne spod, teda z podzemia. Tajomná Temná jaskyňa pod hradom ukrývala ozajstný poklad rímskych mincí, ale aj ešte oveľa staršiu amforu z neskorej doby kamennej. Pýtala sa Jana Pataráková:

regál 9