Tour de France 2022
Tour de France 2022

Rozhlasoví bakalári 851

Rozhlasoví bakalári 851

Ten príbeh sa odohral asi pred sto rokmi na Spiši. Do Sloviniek, do baní, boli najímaní aj baníci z iných regiónov, a tak sa u nás ocitli aj dvaja mladíci pôvodom z Haliče a zo Sedmohradska. Pre domácich boli prišelci, ktorí sa miestnym dievčatám ani privravieť nemohli, utŕžili aj bitku. Ibaže potom dostali naši dvaja hlavní hrdinovia skvelý nápad, ktorý sa stal ich odplatou a viedol aj k tomu, že napokon si cestu k domácim dievčatám našli. Námetu Viery Žofčinovej z Brežian sa autorsky ujal Pavol Matula.

bakalári Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame