Končí sa epocha Drugetovcov

Končí sa epocha Drugetovcov

Dnes ukončíme – v cykle, v ktorom mapujeme stopy slávnych šľachtických rodov na našom území–rod Drugetovcov. Drugetovci žili u nás od 14. do druhej polovice 17. storočia, keď rod vymiera po meči. Starobylý rod francúzsko-neapolského pôvodu bol jedným z najvýraznejších v stredovekých dejinách Uhorska.Títo šľachtici, kráľovskí rytieri a zbrojnoši, ktorí prišli do Uhorska,boli majiteľmi obrovských majetkov a mali veľký vplyv a moc. Čo po Drugetovcoch u nás zostalo? Aké pamiatky nám ich pripomínajú? A akú spojitosť majú Drugetovci s tzv.krvavou grófkou Alžbetou Báthory? Kristína Bertičová sa rozpráva s historičkou Vihorlatského múzea v Humennom Zuzanou Koščovou. 

rody_Drugetovci 04