Rod Petheövcov

Rod Petheövcov

V našom cykle, v ktorom chodíme po stopách slávnych šľachtických rodov na našom území, sa tentoraz zastavíme na hornom Zemplíne. Nasledujúce štyri týždne budeme hovoriť o Petheövcoch. O šľachtickom rode, ktorí síce nepatrí k tým najznámejším - skôr naopak, no určite mu patrí pozornosť, pretože boli to práve Petheövci, ktorým patril Stropkov dve storočia a mnohí z nich vykonávali vysoké funkcie na kráľovskom dvore aj v Zemplínskej stolici. O histórii rodu, jeho vzniku i príchodu na územie východného Slovenska sa Kristína Bertičová rozpráva s historičkou zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach - Stanislavou Rovňákovou.

Petheövci_01
 

Petheövcom patril Stropkov dve storočia. Minule sme v cykle šľachtické rody hovorili o histórii tohto rodu, jeho vzniku i príchodu na územie východného Slovenska a dnes sa dozviete, ako sa z niekdajších zemepánov stali baróni a neskôr grófi. Kristína Bertičová sa rozpráva s historičkou zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach - Stanislavou Rovňákovou.

rody_ Petheövci_02

Žigmund Pethe bol vojvodcom, košickým hlavným kapitánom,vice-generálom horného Uhorska, dokonca aj kráľovským komorníkom, radcom zemplínskeho župana a stal sa nakoniec aj županom Zemplínskej stolice. A bol to práve Žigmund z rodu Petheövcov, ktorý dal zrenovovať farský kostol, a ktorýpomohol františkánom sa natrvalo usadiťv Stropkove.Petheövci patrili totižto k horlivým katolíkom a za pomoci františkánov chceli zabrániť šíriacej sa reformácii.

Už ste sa dozvedeli ako a prečo prišli Petheövci práve do Stropkova, i to ako sa z niekdajších zemepánov stali baróni a neskôr grófi. No a boli to práve Petheövci, ktorí pomohli františkánom sa natrvalo usadiťv Stropkove.Petheövci patrili totižto k horlivým katolíkom a za pomoci františkánov chceli zabrániť šíriacej sa reformácii. Počúvajte pokračovanie rozprávania historičky zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach - Stanislavy Rovňákovej s Kristínou Bertičovou.

rody_petheovci_03