Rod Raiszovcov

Rod Raiszovcov

V ďalšom pokračovaní cyklu Šľachtické rody na východe Slovenska sa vrátime na Hrad Ľubovňa, ale budeme cúvať v čase. Pred rodom Zamoyských v 19-om storočí na hrade sídlil rod Raiszovcov. Rovnako len veľmi krátku dobu dvoch generácií, otca a synov. Jana Pataráková sa o tomto šľachtickom rode zhovárala s historikom Daliborom Mikulíkom:

Raiszovci 1

Vraciame sa na Hrad Ľubovňa, kde v 19. storočí 55 rokov sídlil rod Raiszovcov. Už vieme, že si hrad kúpili na inzerát a postupne splácali dlžnú sumu. Juraj Felix Raisz mal aj pozitívny vplyv nielen na život v podhradí, ale aj na rozvoj hradu. Jana Pataráková sa aj o tom zhovárala s historikom Daliborom Mikulíkom:

Raiszovci 2

Šľachtický rod Raiszovcov sídlil na Hrade Ľubovňa. Otec Juraj Felix Raisz mal synov aj dcéru, takže aj nasledovníkov. Kto z rodu sa preslávil a čím, Jana Pataráková sa aj o tom zhovárala s historikom Daliborom Mikulíkom:

Raiszovci 3

Šľachtický rod Raiszovcov sídlil na Hrade Ľubovňa, ktorý si kúpili na inzerát. Ale hrady už v tom čase neboli vhodné na bývanie, a tak sa hrad dostal znovu do inzertnej ponuky. A čo sa stalo s rodom Raisz? Jana Pataráková sa aj o tom zhovárala s historikom Daliborom Mikulíkom:

Raiszovci 4