Rod Széchényi

Rod Széchényi

Aj v novom roku pokračujeme v pravidelnom cykle,v ktorom chodíme po stopách slávnych šľachtických rodoch na našom území. Tentoraz pôjdeme na dolný Zemplín, kde sa najmä v 19- tom storočí o rozvoj mestečka Strážske či oblasti kde sú Remecké Hámre zaslúžil šľachtický rod Széchényi. Veď práve vďaka Széchényiovcom Remetské Hámre patrili na Slovensku medzi prvé obce, ktoré mali vlastný vodovod a verejný rozvod elektriny. O počiatkoch tohto rodu na území východného Slovenska, ich pôsobení i o tom o čo všetko sa pričinili sa Kristína Bertičová zhovárala s historikom Zemplínskeho múzea v Michalovciach - Martinom Molnárom.

rod_Széchényi 01

Jedným z najvýznamnejších predstaviteľov rodu Széchényi bol Ladislav. Tento uhorský gróf si 27.januára 1908 v New Yorku vzal za manželku členku významnej americkej prominentnej rodiny Gladys Vanderbilt, s ktorou odišiel bývať v tom istom roku na Zemplín.

Dnes pokračujeme rozprávaním o šľachtickom rodeSzéchényi. V 19. stom storočí boli známi nielenna dolnom Zemplíne či v Budapešti, ale poznali ich aj za takz. veľkou mlákou v Amerike. Písalo sa o nich dokonca aj v amerických novinách Newyork times. Pri mikrofóne Kristíny Bertičovej pokračuje historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach - Martin Molnár.
rod_Széchényi 02


Gróf Ladislav Széchényi s manželkou Gladys Vanderbilt však v Strážskom dlho nezostali. Udalosti prvej svetovej vojny, najmä rok 1915, keď sa Ruská armáda dostala až k Strážskemu, zapríčinili že Széchényiovci ušli pred Ruskou armádou do Budapešti.

Už ste sa dozvedeli, že Széchényovci boli známi nielen na dolnom Zemplíne, či v Budapešti, ale poznali ich aj - ako sa hovorí - za „veľkou mlákou", v Amerike. Keďže Gróf Ladislav Széchényi si 27.januára 1908 za svoju manželku zobral Gladys Vanderbilt - členku významnej americkej prominentnej rodiny, písalo sa o nich dokonca aj v amerických novinách New York Times. V Amerike ale títo mladomanželia nezostali, ale v tom istom roku odišli bývať na Zemplín - do Strážskeho. Učarovali im však aj Remecké Hámre, kde mali kedysi kaštieľ. Pri mikrofóne Kristíny Bertičovej pokračuje historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach Martin Molnár.

rod_Széchényi 03

Rozkvitajúca obec Remecké Hámre, ktorá malajeden z prvýchvodovodov Slovenska a verejný rozvod elektriny, americké bizóny a muflóny vo Vihorlatských lesoch, dojčenský ústav pre opustené deti , nemocnica, škola, dôchodky pre ľudí, ktorí už nepracovali alebo aj gaštanová alej v Strážskom. To je len zlomok z toho, o čo sa pričinil na dolnom Zemplíne významný uhorský rod Széchényi na prelome 19-20 storočia. Ľudia si týchto grófov pamätali ako charakterných, príjemných i starostlivých. S dcérou grófa Ladislava Széchényiho a Gladys Vanderbilt sa stretol aj historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach Martin Molnár. Nahrávala Kristína Bertičová.

rod_Széchényi 04


Niektoré fotografie, o ktorých ste počuli - dokumentujúce život i pôsobenie Széchényiovcov na Zemplíne , nájdete v najnovšej publikácii historika Martina Molnára - Zemplín na historických fotografiách a pohľadniciach. Viac o knihe sa dozviete aj v našom vysielaní.