Rod Lubomirských

Šľachtické rody

Rod Lubomirských

17. 02. 2020 14:10

O šľachtických rodoch, ktoré obývali Hrad Ľubovňa, sme už v našom cykle hovorili dva krát. Zamoyskí a Raiszovci sa nasťahovali do Hradu Ľubovňa, ktorý najvýraznejšie zmenil rod Lubomirských. Nečudo. Žili v ňom 150 rokov a ovplyvnili aj život v širokom okolí. O živote Lubomirských a stope, ktorú tu zanechali sa Jana Pataráková zhovárala s historikom Daliborom Mikulíkom. 

Lubomirsky 1
Stiahnuť audio súbor

V našom cykle tento mesiac hovoríme o slávnom poľskom rode Lubomirských, ktorí 150-iat rokov žili na Hrade Ľubovňa. V ich prípade ťažko hovoriť o najslávnejšej ére rodu, lebo celé ich pôsobenie bolo pre región veľkým prínosom. Jana Pataráková sa upozorniť na najdôležitejšie činy rodu snažila upozorniť v rozhovore s historikom Daliborom Mikulíkom.

Lubomirsky 2;
Stiahnuť audio súbor

Na Hrade Ľubovňa v rozpätí rokov 1591- 1745 žil slávny poľský rod Lubomirských. V našom pokračujeme kapitolou o najslávnejších príslušníkoch rodu, aj keď každý z jeho mužských potomkov sa čímsi preslávil. Jeden bojmi, druhý tvrdou vladárskou rukou, tretí šírením vzdelanosti... Jana Pataráková sa aj o tom zhovárala s historikom Daliborom Mikulíkom.

Lubomirsky 3
Stiahnuť audio súbor

Šľachtický rod Lubomirských vymrel po meči a po 150-ich rokoch opustil Hrad Ľubovňa. Zanechal však trvalú stopu nielen v architektúre a stavebnom rozvoji hradu, ale predovšetkým v rozvoji náboženstva a vzdelanosti v podhradí. Jana Pataráková sa aj o tom a o súčasných osudoch rodu rozprávala s historikom Daliborom Mikulíkom.

Lubomirsky 4
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??