Rod Horváth-Stančič

Rod Horváth-Stančič

Najvýznamnejší členovia šľachtickej rodiny, ktorá si postavenie vybojovala vo vojnách proti Turkom, boli intelektuálne zameraní. Nielenže sa stali spišskými zemepánmi, ale viacerí jej rodinný príslušníci patrili k spišským podžupanom a taktiež pôsobili v súdnictve, evanjelickej cirkvi či školstve. V nasledujúcich častiach nášho cyklu budeme hovoriť o šľachtickom rode Horváth- Stančič. Usídlili sa v Strážkach a vládli aj okoliu. O histórii rodu a okolnostiach príchodu na východ Slovenska sa viac dozviete z kapitoly, ktorú vypracoval historik Lukáš Lisý a spracovala Jana Pataráková:

Horváth-Stansith 1

Dnes pokračujeme v rozprávaní o šľachtickom rode Horváth- Stančič, ktorý pôsobil v kaštieli v Strážkach. Za najslávnejšiu éru rodu môžeme považovať pôsobenie Gregora Horváth- Stančiča, ktorý v 16-om storočí založil v Strážkach šľachtickú školu. Viac sa dozviete z kapitoly, ktorú vypracoval historik Lukáš Lisý, slov evanjelických farárov Jána Hrušku a Evy Grmanovej, a bývalej správkyne kaštieľa Márie Šelepovej:

Horváth-Stansith 2


Dnes pokračujeme v rozprávaní o šľachtickom rode Horváth- Stančič, ktorý pôsobil v kaštieli v Strážkach. Slávnych príslušníkov rodu predstavíme podľa podkladov historika Lukáša Lisého, slov evanjelického farára Jána Hrušku a bývalej správkyne kaštieľa Márie Šelepovej:
Horváth-Stansith 3


Naše rozprávanie o šľachtickom rode Horváth- Stančič, ktorý pôsobil v kaštieli v Strážkach, sa dnes uzavrie. Podľa podkladov historika Lukáša Lisého si teraz povieme fakty o tom, čo nám do dnešných dní ostalo po rode Horváth- Stančič:

Horváth-Stansith 4