Csákyovci na Zemplíne

Csákyovci na Zemplíne

Nasledujúce štyri týždne sa v tejto rubrike pozrieme bližšie na rod Csáky a ich pôsobenie na Zemplíne.Rod Csáky pochádza zo Satmáru a jeho korene siahajú až do 14. storočia. Csákyovci sa na Slovensko dostávajú až koncom 16. storočia. Spájajú sa najmä so Spišom, kde vlastnili rozsiahle majetky no časom prichádzajú aj na Zemplín. Pokračuje Zuzana Koščová historička z Vihorlatského múzea v Humennom.

rody_ Csákyovci Zemplín_01

Humenský kaštieľ bol domovomviacerých šľachtických rodov naprieč storočiami. Jedným z významných obyvateľov kaštieľa - po Drugethovcoch boli aj Csákyovci. Zanechali po sebe viditeľnú stopu, ktorá pretrvala storočia. Aj keď sa tento rod dostáva na Slovensko koncom 16- teho storočia , kde sa spája najmä so Spišom - na horný Zemplín prichádzajú Csákyovci až v prvej polovici 18- teho storočia. Pokračuje historička Vihorlatského múze v Humennom Zuzana Koščová.

rody_ Csákyovci Zemplín_02

Ako sme sa už dozvedeli v predchádzajúcich častiach rubriky - Csákyovci vlastnili rozsiahle majetky nielen na Spiši, ale aj na Zemplíne. O ich niekdajšom sídle na hornom Zemplíne - čiže o humenskom kaštieli sme už hovorili. Dnes sa presunieme na Zemplín dolný, konkrétne do Trebišova. Csákyovci sa do Trebišova sa dostali prostredníctvom sobáša Anny Márie Zichy, vnučky Žigmunda Drugetha, ktorá sa v roku 1728 vydala za Františka Csákyho. Po rodičoch Anny Márie mali manželia podiel práve na trebišovskom panstve

Anna Mária Zichy a František Csáky mali spoločne štyroch synov, menovite Tomáša, Michala, Štefana a Imricha, z ktorých sa dospelosti dožili iba Štefan a Imrich. Práve medzi nich bol v roku 1766 rozdelený majetok ich matky, pričom mestečko Trebišov získal Imrich. Kristína Bertičová sa rozpráva s historičkou Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove - Ľudmilou Šnajderovou.

rody_Csákyovci Zemplín 03

Medzi ľuďmi sa traduje, že v Csákyovskych kaštieľoch vraj straší. Čo je na tom pravdy? Počúvajte rubriku šľachtické rody aj o týždeň a dozviete sa viac.