Forgáčovci

Forgáčovci

Už sme v našom cykle hovorili o šľachtických rodoch na Zemplíne, na Spiši, aj v Zamagurí a dnes nastal čas pozrieť sa do histórie rodu, ktorý je spojený s Abovom. Nižná Kamenica, Svinica či Slanec sú prepojené so šľachtickým rodom Forgáč. Jane Patarákovej o histórii rodu porozprávala pani Jolana Janičkárová, ktorá o ich osudoch napísala knihu.

Forgács 1; patarakova

Dnešné východoslovenské obce Hertník, Nižná Kamenica, Svinica či Slanec sú prepojené so šľachtickým rodom Forgáč. Osemsto- ročná história rodu pamätá odvážnych bojovníkov, ale aj magnátov a diplomatov. Jana Pataráková sa o slávnych časoch rodu rozprávala s pani Jolanou Janičkárovou, ktorá o osudoch Forgáčovcov napísala knihu.

Forgács 2

Dnes po nich nájdeme už len kedysi krásne kaštiele a zrúcaniny hradov, alebo kostoly vo východoslovenských obciach Hertník, Nižná Kamenica, Svinica či Slanec. Šľachtický rod Forgáčovcov za 20 generácií stihol zanechať hlbokú stopu aj na východe Slovenska, ale barbarstvo 20.storočia mnohé pamiatky neprežili. Jana Pataráková sa o dedičstve rodu Forgács rozprávala s pani Jolanou Janičkárovou.

Forgács 3

Šľachtický rod Forgáčovcov za 20 generácií stihol zanechať hlbokú stopu aj na východe Slovenska, ale 20. storočie, jeho vojny a zmeny režimov vyhnali aj tento rod z Európy, z vlastnej pôdy a panstiev do úplnej chudoby radových občanov za oceánom. Jana Pataráková sa aj o tejto kapitole rodu Forgács rozprávala s pani Jolanou Janičkárovou, ktorá pokračovateľov rodu navštívila v Kanade.

Forgács 4