Boris a Brambor
Boris a Brambor

Dežöfyovci

Dežöfyovci

Dežöfyovci z Černeku a Kamenice - práve k tomuto rodu sa v našej rubrike v lete vrátime. Odkiaľ na východ Slovenska táto šľachtická rodina prišla? Kto boli jej najznámejší rodinní príslušníci? Aké zaujímavé pamiatky po nich v našom regióne nájdeme? To všetko budeme zisťovať a po tom všetkom budeme pátrať spoločne s Dušanou Štecovou. Tá si k mikrofónu pozvala odborníka na tento šľachtický rod z Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou, Samuela Brusa. Do ktorého storočia teda siaha rodokmeň šľachticov Dežöfyovcov?

Dežefyovci 1

Viac ako 8 storočí starý rod Dežöfyovcov prišiel na územie východného Slovenska v 16. storočí. Bolo to po bitke pri Moháči. Ján Dežöfy si získal priazeň kráľa Ferdinanda I. Habsburgského a do donácie tak dostal pozemky na Šariši. Tu sa rod rozdelil na kamenickú a marhaňskú vetvu. Najvýznamnejšou hnuteľnou pamiatkou po tomto rode je zrejme Hanušovský kaštieľ, ale aj mnohé ďalšie budovy v regióne, ktoré dala rodina postaviť. Odborníkom na dejiny tohto rodu je Samuel Bruss, ktorý pôsobí v múzeu v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Dušana Štecová sa ho pýtala, ktorí Dežöfyovci sa podľa neho najviac pričinili o slávu rodu.

Dežefyovci 2

Dnes si život šľachty v minulosti radi romantizujeme. Pravdou však je, že dejiny neboli pre aristokraciu vždy priaznivé. To platí obzvlášť pre 20. storočie. Na osudy rodu Dežöfy v tomto dramatickom storočí, sa Dušana Štecová pozrela spolu s odborníkom na tento rod, Samuelom Brussom, ktorý pôsobí v Múzeu v Hanušovciach nad Topľou. Už úvod 20. storočia, prvá svetová vojna a rozpad Rakúsko-Uhorska, boli pre miestnu šľachtu veľkou výzvou.

Dežefyovci 3

Dežofyovci z Černeku a Kamenice - rod, ktorý na našom území pôsobil už od 16. storočia. Nájdeme po nich na našom území niekoľko významných budov ako kaštieľ múzea v Hanušovciach nad Topľou, kaštieľ vo Finticiach, kaštieľ v Kamenici, Marhani, ale aj budova Piaristického múzea v Sabinove. Dežofyovci však patria medzi tie rody, ktorých slávna minulosť sa objavuje až dnes. A to aj vďaka Samuelovi Brussovi, zanietenému odborníkovi na tento rod, ktorý stojí za množstvom znovu nájdených predmetov po tomto rode, ktorý v prvej polovici 20. storočia, po prvej a druhej svetovej vojne, musel ukončiť svoje pôsobenie na východe Slovenska. Dušana Štecová sa ho pýtala, čo nám teda po Dežofyovcoch v našich múzeách a galériách zostalo?

Dežefyovci 4