Dežöfyovci

Dežöfyovci

Dežöfyovci z Černeku a Kamenice - práve k tomuto rodu sa v našej rubrike v lete vrátime. Odkiaľ na východ Slovenska táto šľachtická rodina prišla? Kto boli jej najznámejší rodinní príslušníci? Aké zaujímavé pamiatky po nich v našom regióne nájdeme? To všetko budeme zisťovať a po tom všetkom budeme pátrať spoločne s Dušanou Štecovou. Tá si k mikrofónu pozvala odborníka na tento šľachtický rod z Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou, Samuela Brusa. Do ktorého storočia teda siaha rodokmeň šľachticov Dežöfyovcov?

Dežefyovci 1

Viac ako 8 storočí starý rod Dežöfyovcov prišiel na územie východného Slovenska v 16. storočí. Bolo to po bitke pri Moháči. Ján Dežöfy si získal priazeň kráľa Ferdinanda I. Habsburgského a do donácie tak dostal pozemky na Šariši. Tu sa rod rozdelil na kamenickú a marhaňskú vetvu. Najvýznamnejšou hnuteľnou pamiatkou po tomto rode je zrejme Hanušovský kaštieľ, ale aj mnohé ďalšie budovy v regióne, ktoré dala rodina postaviť. Odborníkom na dejiny tohto rodu je Samuel Bruss, ktorý pôsobí v múzeu v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Dušana Štecová sa ho pýtala, ktorí Dežöfyovci sa podľa neho najviac pričinili o slávu rodu.

Dežefyovci 2