Budúci Waldbottovci

Budúci Waldbottovci

Pred letnými reprízami našej rubriky, v ktorých sme si zopakovali históriu šľachtických rodov Dessewffy, Mariássy a Druget, sme hovorili o Forgáčovcoch. Šľachtický rod s 800-ročnou históriou zanechal stopu aj na východe Slovenska. Dnes po nich nájdeme už len kedysi krásne kaštiele a zrúcaniny hradov, alebo kostoly vo východoslovenských obciach Hertník, Nižná Kamenica, Svinica či Slanec. Barbarstvo 20. storočia mnohé pamiatky neprežili a neprežil ho ani rod Forgács a jeho nasledovníci. Prenesme sa teraz v histórii na rozhranie 19. a 20.storočia a od autorky knižnej publikácie o Forgáčovcoch pani Jolany Janičkárovej sa dozvieme ako rod zanikol:

budúci Waldbottovci

A práve Waldbottovcom a ich neuveriteľným a ťažkým osudom sa budeme venovať v ďalších pokračovaniach nášho cyklu o šľachtických rodoch. Dozviete sa ako sa 20-te storočie zahralo s osudmi ľudí bez ohľadu na ich postavenie či pôvod, na zásluhy ich predkov či ich vlastných.

Šľachtický rod Waldbottovcov sa na prelome 19. a 20.storočia stal pokračovateľom slávnej, 800-ročnej histórie rodu Forgács, a to preto, že Forgáčovci vymreli po meči a posledná z rodu, Alžbeta Forgáčová sa vydala za člena slávneho nemeckého rodu Kelemena Waldbotta. Jolana Janičkárová sa s poslednými členmi rodu Waldbott stretla, a tak vie o rodinnej histórie z prvej ruky. Započúvajte sa, ako to bolo:

Waldbottovci 2


Dnes pokračujeme v rozprávaní Jolany Janičkárovej, autorky publikácie Osudy slanských Forgáčovcov a Waldbottovcov. Po sérii smutných príbehov o Waldbottovcoch po druhej svetovej vojne sa dnes pozrieme na to, čo zo starého a slávneho nemeckého rodu ostalo do dnešných dní. No najskôr si pripomenieme mená tých najslávnejších z rodu, ktorí mali väzby na dnešný východ Slovenska.

Waldbottovci 3

Slávne časy šľachty na východe Slovenska sa skončili počas a po druhej svetovej vojne. K svojmu majetku, sídlam a dedičstvu sa viac nedostali ani Waldbottovci. Len útekom si zachránili holé životy a v biede žili životy bežných ľudí v Kanade. Čo po nich ostalo nám až do dnešných čias, hovorí Jolana Janičkárová, ktorá sa s poslednými Waldbottovcami stretla osobne:

Waldbottovci 4