Biskupi šľachtici

Biskupi šľachtici

V tejto rubrike vám už od jej počiatku predstavujeme životné osudy a príbehy viac či menej známych šľachtických rodov, ktoré žili a pôsobili na východnom Slovensku. V mnohých prípadoch sa začne zaslúžili o kultúrny, či hospodársky rozvoj tejto oblasti. Čo sme ale opomenuli je, že do polovice 19. storočia mali šľachtický titul aj vysokí cirkevní hodnostári. Vo Veľkej Británii sú napr. dodnes biskupi členmi Parlamentu Spojeného kráľovstva. V nasledujúcich týždňoch sa teda pozrieme do histórie spišského biskupstva, v ktorej nachádzame niekoľko biskupov - šľachticov. Martina Vašková sa o nich rozprávala s historikom a archivárom Spišského biskupstva - Vladimírom Olejníkom.

rody_biskupi_slachtici

Pred týždňom sme hovorili o tom, že dlhé stáročia platil v Uhorsku úzus, podľa ktorého kandidát na biskupa musel ešte pred biskupskou vysviackou dokazovať svoje šľachtictvo. Biskupi boli teda aj šľachticmi a boli aj členmi Uhorského snemu - čo bolo najvyššie zhromaždenie privilegovaných stavov a vrstiev Uhorska.Po významných biskupoch, šľachticoch pátrame v dejinách Spišského biskupstva. Na jeho čele stál ako prvý - biskup Karol Salbeck. V rozhovore s historikom a archivárom Spišského biskupstva Vladimírom Olejníkom vám ho predstaví Martina Vašková.

rody_biskup_salbeck
xxc.png