Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Rod Thököly na Kežmarskom hrade

Rod Thököly na Kežmarskom hrade

V nasledujúcich týždňoch bude naša rubrika Šľachtické rody spätá s rodinou Thököly, ktorej 4 generácie výrazne zasiahli do dejín Kežmarského hradu. Najzvučnejším menom tohto šľachtického rodu je Imrich Thököly. Žil v období 17. - 18. storočia, ktoré bolo poznačené povstaniami uhorskej šľachty. Tá sa chcela podieľať na vládnutí krajine a kontrolovať panovníka, ktorý však jej snahy nerešpektoval. Imrich Thököly bol jedným z veliteľov povstania proti cisárovi a neváhal sa spojiť ani s Turkami, ktorí taktiež bojovali proti Habsburgovcom. Turci ho dokonca korunovali za kráľa Horného Uhorska - teda dnešného Slovenska. Vráťme sa však na Kežmarský hrad, kde sa v expozícii venovanej rodu Thököly s riaditeľkou hradu a múzea v Kežmarku Erikou Cintulovou rozprávala Martina Vašková.

rod_thokoly_imrich_portrety Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Cisár dal totižto skonfiškovať majetky sprisahancov v prospech cisárskej koruny. Všetko zariadenie sa teda z kežmarského hradu odviezlo údajne na 19 plne naložených vozoch do Viedne na cisársky dvor. Boli tam nábytky, obrazy a bohatá knižnica. Zhabaný bol aj organ a zvony z hradnej kaplnky.

Miesto, ktoré je dnes na Kežmarskom hrade svedkom lásky, pravdepodobne aj vzniklo nielen ako prejav lásky, ale hlavne tolerancie. Hradnú kaplnku dal postaviť protestant Štefan II. Thököly pre svoju katolícku manželku. Kaplnky boli v minulosti bežnou súčasťou hradov, avšak zväčša išlo o menej nápadný sakrálny priestor, kde toho veľa nerozptyľovalo pozornosť modliaceho sa. Kaplnka na Kežmarskom hrade je z tohto pohľadu iná a pozornosť znalcov umenia dokáže rozptýliť dokonale. Je umeleckým i architektonickým skvostom - o čom sa pri stretnutí s riaditeľkou hradu a múzea v Kežmarku Erikou Cintulovou presvedčila aj Martina Vašková.

rod_thokoly_kaplnka Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Táto hradná kaplnka je jednou z mála pamiatok po šľachtickom rode Thököly, ktoré sa zachovali na Kežmarskom hrade.

O tom, ako a kedy sa na scéne dejín objavil šľachtický rod Thököly, mále len málo informácií. Pochádzali údajne z povodia Dunaja a najstarším známym príslušníkom tohto rodu bol Ján – vlajkonosič kráľa Mateja Korvína. Potom už dejiny spomínajú až jeho pravnuka Šebastiána, ktorého nájdeme aj na rodokmeni rodu Thököly, v expozícii, ktorá je im venovaná na Kežmarskom hrade. Sú v nej aj vzácne dokumenty a fotografie z prevozu ostatkov Imricha Thökölyho do Kežmarku. Nechýba v nej, samozrejme, ani erb tohto rodu. Dominuje mu korunovaná dvojhlavá orlica. Je na ňom – rovnako s korunou na hlave – aj lev a leopard, ktorý navyše tasí šabľu. Kde všade sa s erbom Thökölyovcov na Kežmarskom hrade stretnete, ozrejmila Martine Vaškovej riaditeľka múzea a hradu Erika Cintulová.

rod_thokoly_rodokmen_dokumenty Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov šľachtického rodu Thököly – Imrich, ktorý žil na Kežmarskom hrade, študoval na prešovskom kolégiu, kde dokonca hral divadlo, no neskôr ho pohltili povstania a boje proti cisárovi, pre ktoré musel utiecť do Turecka – sa teda nakoniec do svojho rodného Kežmarku vrátil. Jeho mauzóleum s ostatkami nájdete v spomínanom Novom evanjelickom kostole.

Rod Thököly je starým šľachtickým rodom, ktorý je spätý s dejinami Kežmarku v období 16. a 17. storočia. Na Kežmarskom hrade po ňom nezostalo veľa. Nielen z dôvodu starobylosti ich rodu, ale hlavne preto, že do dejín sa zapísali bojmi a povstaniami proti cisárovi, a ten sa postaral o konfiškáciu ich majetku. Napriek tomu najdôležitejšou, najväčšou, najznámejšou a najzachovalejšou pamiatkou po šľachtickom rode Thököly je ich domov – Kežmarský hrad. Dnešné rozprávanie o dejinách tohto rodu uzavrieme dejinami práve tejto hnuteľnej pamiatky. Riaditeľky kežmarského múzea a hradu Eriky Cintulovej sa na ňu pýtala Martina Vašková.

rod_thokoly_hrad Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Napriek tomu návštevu Kežmarského hradu určite neoľutujete. Okrem spomínanej expozície rodu Thököly v ňom nájdete aj stále expozície spišskej bytovej kultúry, cechov a remesiel, historických vozidiel, historických zbraní, expozíciu venovanú spišským lekárom a lekárnikom či dielu Dr. Vojtecha Alexandra. Tešiť sa však môžete aj na to, čo ku každému hradu neodmysliteľne patrí – hladomorňu, vyhliadkovú vežu, tajomnú čiernu pani a zaujímavé príbehy o tajuplných miestach a zákutiach hradieb.

Zdroj foto: kezmarok. com

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame