Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Peteovci

Peteovci

V nasledujúcich týždňoch budeme v rubrike Šľachtické rody hovoriť o stropkovských Péteovcoch, ktorí boli silnými spojencami katolíckych Habsburgovcov. Navštívime svetské i sakrálne pamiatky, v ktorých by sme našli zmienky o tomto šľachtickom rode v podobe zachovaných umeleckých predmetov a artefaktov. Našou prvou zastávkou bude Stropkovský kaštieľ, v ktorom pri vstupe nájdete vzácnu reliéfnu tabuľu. Je na nej zobrazený šľachtic, ktorý spôsobil to, že Stropkov sa stal najstarším pútnickým miestom na Slovensku, kde bola uctievaná Škapuliarska Panna Mária. Ako sa mu to podarilo – sa dozviete z rozhovoru Martiny Vaškovej a historika mesta Stropkov  Ľuboslava Šmajdu.
rody_peteovci_reliefna_tabula;vaskova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

V týždni, v ktorom si pripomíname sviatok duchovnej patrónky Slovenska, v rubrike Šľachtické rody navštívime mesto, v ktorom je mariánsky kult živý už stáročia. A to aj vďaka Žigmundovi Pétemu, ktorý založil v roku 1669 v Stropkove najstaršie Bratstvo Škapuliarskej Panny Márie na Slovensku. Snahy šľachticov Péteovcov o upevnenie katolicizmu v Stropkove pokračovali aj v ďalších desaťročiach a pre stropkovský farský kostol nechali vyhotoviť vzácne liturgické predmety a bohoslužobné nádoby,  z ktorých sa niektoré zachovali až dodnes. Do stropkovského farského kostola teraz nazrieme s miestnym historikom a kronikárom Ľuboslavom Šmajdom a Martinou Vaškovou.

rody_peteovci_sanktuarium;vaskova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Péteovci vytvorili mocný rod a mnohí z nich vykonávali vysoké funkcie na kráľovskom dvore aj v Zemplínskej stolici. V Stropkove a v poddanských dedinách nadobudli právo meča. Stropkov bol v tom čase už mestom. Okrem roľníkov tam žili aj remeselníci, ktorí sa spojili a vytvorili jeden spoločný cech, ojedinelý na Slovensku i vo vtedajšom Uhorsku. Šikovní boli aj stropkovskí obchodníci a najvýnosnejším vývozným tovarom bolo víno.  To sa rado – podľa najnovších archeologických výskumov – popíjalo aj na stropkovskom hrade, z ktorého sa do dnešných dní zachovala len malá časť. Stropkovský hrad a jeho niekdajších obyvateľov vám predstaví historik a kronikár mesta Stropkov Ľuboslav Šmajda v rozhovore s Martinou Vaškovou.

rody_peteovci_stropkovsky_hrad;vaskova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

K mestám, v ktorých je už stáročia živý mariánsky kult, patrí aj Stropkov. Vyobrazenie Panny Márie by sme našli dokonca aj na najstarších mestských pečatiach. Horlivými mariánskymi ctiteľmi a podporovateľmi katolicizmu boli aj stropkovskí Péteovci. V nasledujúcich minútach navštívime miesto, kde našli títo šľachtici posledný odpočinok, a pristavíme sa aj pri pamiatke, ktorá je spomienkou na založenie najstaršieho Bratstva Škapuliarskej Panny Márie na Slovensku – Péteovcami. S historikom a kronikárom Stropkova Ľuboslavom Šmajdom sa rozprávala Martina Vašková.

rody_peteovci_oltar_mortuarium;vaskova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame