Univerzita veterinárneho lekárstva Košice

Univerzita veterinárneho lekárstva Košice

Košice sa pred 70. rokmi stali sídlom nielen prvej vysokej školy s poľnohospodárskym zameraním, ale v roku 1949 tu vznikla aj Vysoká škola veterinárska. V rokoch 1952 až 69 bola síce súčasťou Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, ktorá vznikla po odchode „poľnohospodárov" z Košíc, no v 69-tom získala opäť samostatnosť. V roku 1992 dostala štatút univerzity a od roku 2010 nesie súčasný názov, čo súvisí so začatím poskytovania štúdia v oblasti farmácie. Jej prvou rektorkou je v súčasnosti doktorka veteriny, profesorka Jana Mojžišová, ktorá pri mikrofóne Jána Kondora o aktuálnych úlohách školy povedala.

uvlf_kosice_02 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame