Vnímanie umenia: Rudolf Rabatin

Vnímanie umenia: Rudolf Rabatin

Maliar, galerista, výtvarný pedagóg Rudolf Rabatin žije a tvorí v Poprade. Jeho výtvarnú dráhu sprevádzajú najmä krajinárske kompozície. V tvorbe Rudolfa Rabatina sa správa príroda tak, aby formovala naše osobnosti, naše svety. To, čo vytvára, je odvážne, pretože nášmu svetu, v ktorom vládnu čísla, výpočty, ale najmä vypočítavosť, prináša krásu a oživuje citový prístup k životu. Autor je vo svojej tvorbe oddaný Spišu, najmä Tatrám a ako sám hovorí, tatranské kompozície sú náladovou kontempláciou prírody, jej takmer impresionistickým záznamom so zachytením atmosféry a živlov, ktoré ju ovládajú. Umenie teda s nami komunikuje. Tvrdí umelec a Slávka Ivančová sa ho opýtala na jeho osobné rozhovory s umením:

Vnímanie umenia_Rudolf Rabatin Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rudolf Rabatin v minulosti vo funkcii riaditeľa Tatranskej galérie inicioval odvážny projekt starej Elektrárne v Poprade, pôsobil ako manažér domácich a medzinárodných umeleckých aktivít, je spoluzakladateľ Domu fotografie v Poprade. Podieľal sa na edičnej a vydavateľskej činnosti Tatranskej galérie. Založil Občianske združenie Výchova umením.

Galéria

372839951_260661843532019_5441845729658589604_n.jpg 372904537_861194018694964_6471879030616598530_n.jpg 372849179_1288709585122577_8097751146191000292_n.jpg

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame