Súťaž mladých talentov SWEETCUP

Súťaž mladých talentov SWEETCUP

V závere roka sa v Prešove už tradične koná medzinárodná súťaž mladých talentov s názvom SWEETCUP. Po 17. raz ju pripravila Stredná odborná škola gastronómie a služieb a jeho témou bola „Vôňa tradícií dnes". Jednotlivé súťažné práce opäť potvrdili, že vo svete kuchárov a cukrárov je to téma nevyčerpateľná a ponúka množstvo variácií. Pri vystavených dezertoch sa so zjavne nadšenou študentkou Máriou Jenčovou zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Humennom zhovárala Veronika Slaninková.

Sweetcup_01

Účastníci súťaže sa snažili čo najlepšie uchopiť stanovenú tému Vôňa tradícií dnes. Časť študentov pripravovala slávnostný dezert, ďalší piekli torty či prestierali slávnostnú tabuľu. Budúci marketingoví pracovníci dostali zadanie Tradície školy a ich úlohou bolo zhotoviť plagát a video o škole, ktorú navštevujú. V roku 2018 boli medzi súťažiacimi po prvýkrát aj barmani. Poďme však k sľúbeným tortám. Práca Kristíny Kriškovej z Potravinárskej školy v Nitre zaujala aj Veroniku Slaninkovú.

Sweetcup_02